Personvernerklæring

Godtas ved bestilling

Om denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder bruk av nettsiden www.bekkelagshuset.no og tilhørende tjenester som henviser til denne personvernerklæringen, inkludert behandlingen som skjer i forbindelse med håndtering av bestilling av lokaler ved Bekkelagshuset.

Når du bruker bekkelagshuset.no og tilhørende tjenester vil du dele noe informasjon med oss. Vi ønsker å være fullstendig åpne om informasjonen vi samler om deg, hvordan vi bruker den, hvem vi deler den med og valgene vi gir deg for å kontrollere, oppdatere og få tilgang til den. Vi har skrevet denne personvernerklæringen for å:

 • vise hvordan vi respekterer og beskytter ditt privatliv
 • forklare hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine
 • fortelle deg hvilke rettigheter du har

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene er Bekkelagshøgda Samfunnshus (orgnr. 971 088 532). Som behandlingsansvarlig er Bekkelagshøgda samfunnshus ansvarlig for å etterleve kravene i personvernlovgivningen som gjelder ved vår behandling av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på booking@bsknc.no. Vi håper informasjonen i denne personvernerklæringen er tilgjengelig og forståelig. Hvis du lurer på noe, er det bare å ta kontakt.

1. Informasjonen som samles inn

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke deler av tjenestene våre du bruker, om du bestiller rom hos oss, eller oppgir informasjon i andre sammenhenger.

Vi samler inn personopplysninger som:

 • du oppgir til oss, for eksempel når du bestiller rom eller når du kommuniserer med oss på epost eller telefon.
 • registreres automatisk når du bruker tjenesten, for eksempel når du besøker nettstedet.
 • vi mottar fra Vipps når du benytter tjenestene deres ifm. bestilling og betaling.

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester, fordi vi eksempelvis ikke kan levere varer, ta betalt eller ta kontakt med deg angående bestillingen din.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon som navn, adresse, fødselsdato og kontaktdetaljer som e-post og telefonnummer. Denne informasjonen samler vi for å kunne levere tjenestene vi tilbyr, til identifikasjon og registrering.
 • Opplysninger om brukerkontoen din og kundeforholdet ditt, slik som bestillingsopplysninger, betalingsopplysninger, leveringsopplysninger, innstillinger for markedsføring og kommunikasjon, og din kontakt med kundeservice. Dette gjør vi for å kunne administrere ditt kundeforhold, yte god service, hjelpe deg og ha mulighet til å kontakte deg hvis det skulle være behov.
 • Opplysninger som oppstår i forbindelse med bruk av tjenestene eller kjøp hos oss, f.eks. teknisk informasjon om enheter du bruker når du bruker tjenestene våre, kommunikasjon vi har sendt deg, kuponger og personalisert innhold, data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk på våre nettsider.
 • Informasjon om dine innstillinger, preferanser og husholdning, dersom du selv oppgir dette.
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

For at vår leverandør av betalingstjenester skal kunne gjennomføre betaling av rom på bekkelagshuset.no vil du bli bedt om å oppgi betalingsopplysninger. Denne informasjonen oppbevares utelukkende hos vår betalingsleverandør og er underlagt leverandørens retningslinjer for personvern.

Vi vil kunne koble sammen opplysninger innsamlet i forbindelse med ulike tjenester i den grad opplysningene er samlet inn for samme formål (se informasjon om formålene nedenfor).

Barns personopplysninger

I tråd med våre brukerbetingelser er bruk av bekkelagshuset.no begrenset til personer over 18 år, og vi behandler derfor ikke personopplysninger om barn.

2. Hvordan informasjonen din blir brukt og beskyttet

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Vi bruker informasjon som vi registrerer om deg til følgende formål:

 • Levere tjenester; Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg, og slik sett er behandlingen nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i. For eksempel behandles personopplysninger i forbindelse med:
  • at vi leier ut lokaler til diverse arrangement og må ha kontaktinformasjon til myndige kontaktpersoner.
  • identifikasjon av brukere, for å tilby en brukervennlig og sikker tjeneste.
  • at vi sender informasjon og oppdateringer, både om bestillingen, men også generell og personlig tilpasset informasjon om bruk av lokalene og lignende som gjelder for deg.
  • fakturering, kredittkontroll, betalingsoppfølging og sikker betaling
  • feilretting, kundeservice og klagebehandling
  • at vi tilpasser tilbudet vårt (for eksempel leievilkår, åpningstider, kapasitet, priser, funksjonalitet o.l.) basert på personopplysninger, og innstillinger.
  • Sikkerhet og forhindring av misbruk; Vi vil kunne behandle personopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester og for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk av tjenester og bedrageri, og det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse til å bl.a.:
  • avdekke svindel eller misbruk av våre tjenester eller betalingsmetoder
 • Transaksjoner, restruktureringer og andre selskapsendringer; Vi vil kunne behandle og overføre personopplysninger i forbindelse med kjøp og salg av virksomhet, emisjoner, endringer i konsernstruktur eller ved selskapsavvikling. I slike tilfeller vil personopplysninger også kunne deles med rådgivere, motparter, leverandører og samarbeidspartnere. Vi vil alltid sørge for god sikkerhet med tanke på forhindring av misbruk. Det rettslige grunnlaget for å behandle, overføre og dele personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å drive forretningsutvikling, tilpasse tjenestene våre og regulatoriske avveininger.
 • Overholde lovfestede plikter; Vi behandler personopplysninger for å oppfylle rettslige og lovfestede forpliktelser, eksempelvis i forbindelse med
  •  regnskapsførsel
  • rapportering og fremlegging av opplysninger for myndighetene når dette er lovpålagt
 • Andre formål du har samtykket til; Vi vil kunne behandle dine personopplysninger til ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Hvordan oppbevarer, håndterer og beskytter vi opplysningene dine?

Opplysningene behandles og oppbevares på en sikker måte på servere i EU/EØS. Du kan være trygg på at personopplysningene dine blir behandlet på en forsvarlig måte.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi lagrer normalt opplysninger om deg i tre år etter at du registrerte deg eller sist brukte tjenesten. Når brukerkontoen din avsluttes, vil vi slette personopplysninger med unntak av opplysninger vi er pålagt eller tillatt å oppbevare i en lengre periode i henhold til gjeldende lovgivning (f.eks. bokføringsloven). Informasjon som ikke lenger er nødvendig til sitt formål vil bli slettet, slik at lagringstiden i enkelte tilfeller også vil være kortere enn tre år. Anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for begrensinger eller krav til lagringstid.

3. Hvem som kan få dine personopplysninger utlevert

Vi kan utlevere personopplysninger til:

 • Samarbeidspartnere og underleverandører vil kunne få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, og våre samarbeidspartnere kan ikke bruke personopplysningene til andre formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss.

Vi kan også utlevere informasjon:

 • I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.
 • I forbindelse med transaksjoner, restruktureringer eller andre selskapsendringer, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av Bekkelagshøgdas samfunnshus AL eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap.

Overføring utenfor EU/EØS

Vi behandler bare personopplysninger i Norge og innenfor EU/EØS.

4. Dine rettigheter

Rett til innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Mesteparten av den informasjonen vi har om deg som bruker, får du oversikt over i booking bekreftelsen som sendes på epost ved bestilling. For å bruke innsynsretten din og få tilgang til alle personopplysninger vi har lagret om deg kan du ta kontakt med oss.

Rett til korrigering

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å utføre tjenestene vi skal gjøre for deg og gi deg god service. Du kan kreve at vi retter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller feil. Dersom du oppdager feil, er det bare å ta kontakt med oss.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert personopplysninger som gjelder deg og som du har gitt oss i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Disse kan du få utlevert ved å ta kontakt med oss.

Tilbaketrekking av samtykke

Du har rett til å trekke tilbake tillatelsen til å behandle dine personopplysninger i de tilfellene hvor samtykke er gjeldende behandlingsgrunnlag. Dette gjøres ved å ta kontakt med oss.

Rett til sletting

Vi sletter automatisk personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for.

Du kan også selv be om at vi sletter dine personopplysninger ved å ta kontakt. I dette tilfellet vil dine personopplysninger vil bli slettet innen 30 dager, med unntak av informasjon vi er pålagt å oppbevare av andre årsaker (f.eks. etter bokføringsloven).

5. Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi

Litt bakgrunn

Som mange andre nettsteder bruker vi informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier på våre nettsteder og tilhørende digitale tjenester. Informasjonskapsler er en tekststreng som blir lagret på din PC eller mobile enhet, og de hjelper oss blant annet med å fastslå hvilke deler av våre nettsteder som er mest populære, samt hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for å gjøre det mulig å levere en god brukeropplevelse, til ytelse, utvikling, analyse og målretting av annonser.

Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om deg, din bruker og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller du har gitt oss ditt samtykke.

Hvordan og hvorfor

Informasjonskapsler og annen sporingsteknologi, og informasjonen samlet inn ved hjelp av disse, brukes typisk til følgende formål:

 • Funksjonelle informasjonskapsler og tjenesteyting: Slike informasjonskapsler er viktige for driften av bekkelagshuset.no og våre digitale tjenester. De er nødvendige for at du skal kunne registrere deg og gjennomføre en bestilling, og de legger til rette for en god brukeropplevelse.

6. Endringer i personvernerklæringen

Oppdatert personvernerklæring finnes alltid på denne siden, og siste dato for endring vil alltid være oppgitt. Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel.

Du er selv ansvarlig for å ha gjort deg kjent med de til enhver tid gjeldende personvernbetingelsene, og gjennom bestilling av lokaler samtykker du til dem. Vesentlige endringer i personvernerklæringen vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunktet som følger av kunngjøringen.

7. Klager eller spørsmål? Kontakt oss

Bekkelagshøgda samfunnshus er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Skulle du være uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ha spørsmål, hører vi gjerne fra deg. Send oss gjerne en e-post på booking@bsknc.no eller et brev til Bekkelagshøgda samfunnshus, Pb. 44, Bekkelagshøgda, 1109 Oslo S.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du også klage direkte til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider (datatilsynet.no).

Proceed Booking