Priser

Priser og betaling for leie av Bekkelagshuset pr april 2019.

Det betales et depositum på halve leieprisen samtidig som leien betales. Depositumer er lagt inn med leiebeløpet og blir tilbakebetalt etter utleie om det ikke kommer skader på hus eller inventar.

Etter leie må kontonummeret depositumet skal tilbakebetales til sendes til booking@bsknc.no 

Vi har flere faste leietakere i ukedager og det er  begrenset hva som er ledig fra mandag-torsdag om bestillinger skal gjøres på kort varsel.

Hele huset (143 pers)

Mandag – Fredag 0800-1600 4400,- pluss 2200 depositum
Mandag – Torsdag 1800-0000 3300,- pluss 1650,-  depositum
Fredag 1700-0200/ Lørdag 1000-0200* 5500,- pluss 2750,-  depositum
Søndag 1000-0200* 4000,- pluss 2000,-  depositum

Store sal – 107 kvm (80-100 pers)

Mandag – Fredag 0800-1600 3300,- pluss 1650,- depositum
Mandag – Torsdag 1800-0000 2200,- pluss 1100,- depositum

Lille sal – 60 kvm (25-30 pers)

Mandag – Fredag 0800-1600 1650,- pluss 825,- depositum
Mandag – Torsdag 1800-0000 1100,- pluss 550,- depositum

Salongen – 36 kvm (20-25 pers)

Mandag – Fredag 0800-1600 1100,- pluss 550,- depositum
Mandag – Torsdag 1800-0000 850,- pluss 425,- depositum

Styrerommet – 16 kvm (10-12 pers)

Mandag – Fredag 0800-1600 800,- pluss 400,- depositum
Mandag – Torsdag 1800-0000 550,- pluss 275,- depositum

 

AVBESTILLINGSRUTINER
Gjeldene avbestillingsrutiner gjelder for Bekkelagshuset:
Ved avbestilling over 30 dager før avtalt leie trekkes ett gebyr på 200,-. Leiebeløp og depositum, fratrukket gebyr, betales tilbake.
Ved avbestilling 21 til 30 dager før avtalt leie overføres ikke depositum tilbake
Ved avbestilling 20 eller mindre dager før avtalt leie faktureres leiebeløpet i sin helhet

Quick Options
Documentation Video Tutorials Purchase Now

Color Scheme

Homepages Demo