LEIEVILKÅR

  •  Leietager må være minimum 25 år, og utleie i helgene utenom bryllup og lignende må
   godkjennes etter personlig møte og skriftlig beskrivelse av formålet.
  • Et depositum tilsvarende halve leieprisen er lagt til leieprisen. Depositumet blir tilbakebetalt
   etter utleie om det ikke kommer skade på hus eller inventar
  • Leien betales med kort eller Vipps så snart ordren legges inn. Om betalingen feiler blir leien kansellert.
  • Nøkler hentes og leveres på Bekkelagshuset AL, Jomfrustien 1, eller etter avtale.
  • Leietager forplikter seg til felles besiktigelse av huset etter endt arrangement, dette gjøres
   ved tilbakelevering av nøkler. Visning av lokalet gjennomføres mandag-torsdag mellom kl
   1600-1800
  • Oppsett av stoler og bord ordner leietager selv, med mindre annet er avtalt.
  • Etter leie av lokaler skal alle stoler og bord plasseres i henhold til plasseringsplan. Se bilder
  • på vegg i aktuelle rom. Bord og stoler skal rengjøres. Mangelfull plassering av møbler vil
  • resultere en tilleggsfaktura.
  • Catering og annen matbestilling bestilles av leietager, egen mat kan også medbringes.
   Det er kaldkjøkken på huset slik at dere kan oppbevare ferdig mat dere eller evnt
   cateringselskap har laget, enten holde varmt i varmeskap eller kald mat på kjølerom.
   Det vil si det ikke er godkjent av mattilsynet for produksjon av varm mat, derfor heter det
   kaldkjøkken 🙂
  • Leietagere må selv kontrollere at nødvendig glass, porselen og bestikk er tilgjengelig før
   arrangementet, samt vasket og ryddet bort etterpå. Duker, servietter, lys, etc. må leietager
   selv besørge.
  • Utstyr som knuses/ødelegges vil bli belastet leietager. Regning vil bli ettersendt. Servering
   av alkohol er tillatt i sluttede selskaper. Ved salg av alkohol må det søkes om egen
   bevilling. (Oslo kommune, Næringsetaten).
  • Dører og vinduer skal være lukket innen 23.30, all musikk må opphøre kl 00.30.
   Ha vinduer og dører lukket når det spilles musikk –husk
   at huset ligger i et boligområde. Vis hensyn når det gjelder støy utendørs om natten.
   Ved brudd på støyreglement vil leietaker bli fakturert 1000,-
  • Parkering skal foregå på parkeringsplassen.
   Kjøring innenfor bommen er ikke tillatt i barnehagenes åpningstid.
  • Ved leie av lokalene skal disse ryddes og feies skikkelig etter bruk. Dette må gjøres innen
   kl. 07:00 påfølgende morgen. Dersom rydding ikke er tilfredsstillende utført, vil dette bli
   besørget av eksternt byrå og kostnaden for dette – kr. 3.000,- vil bli fakturert leietager.
  • All søppel skal legges i beholderne ved siden av flaggstangen.
  • Alt tomgods skal fjernes.
  • Leietaker skal låse alle utgangsdører og vinduer når huset forlates.
  • Bekkelagshuset tar ikke ansvar personlige eiendeler, presanger o.l som kommer bort eller
   blir stjålet, dette gjelder også for garderobeområdet
  • Maks antall personer som kan oppholde seg i Bekkelagshuset til en hver tid er 143, jfr brannforskriften.
  • Ungdomsfester er ikke tillatt. Om vi blir informert om at et arrangement kommer til å ha deltakere under 25 med alkohol vil vi kansellere bestillingen. Om dette skjer 21 dager før utleie vil dere ikke få tilbakebetalt depositum eller leie.
  •     Den lille salen har en fast møblering med runde bord og stoler. Hvis leietager ønsker en annen type møblering- eventuelt uten bruk av møbler-skal stoler og bord settes på plass etter utleie. Hvis ikke påløper det ekstra kostnader som etterfaktureres.

 

 • Ved langtidsleie kan egne vilkår forekomme.

AVBESTILLINGSRUTINER
Gjeldene avbestillingsrutiner gjelder for Bekkelagshuset:
Ved avbestilling over 30 dager før avtalt leie overføres depositum tilbake
Ved avbestilling 21 til 30 dager før avtalt leie overføres ikke depositum tilbake
Ved avbestilling 20 eller mindre dager før avtalt leie faktureres leiebeløpet i sin helhet

 

Brannvernansvar.
Leietaker skal alltid utpeke en person som er brannansvarlig under arrangementet.

 • Leietaker skal alltid utpeke en person som er brannansvarlig under arrangementet.
 • Brannansvarlig person skal være minimun 25 år og edru under arrangementet.
 • Brannansvarlig/leietaker plikter å gjøre seg kjent med rømningsplan og branninstruks, gjøre seg kjente med plassering av brannslanger og pulverapparater, samt ta ledelsen ved en eventuell evakuering av huset.
 • Brannfarlig avfall behandles med varsomhet. For å unngå brann skal utganger og trapper være fri for møbler, søppel og annet brennbart materiale. Røyking er forbudt inne. Kast ikke sneiper ned i barnehagens arealer når det røykes på terrassen. Vær forsiktig med levende lys. Fakler plasseres minimum 4 meter fra brennbart materiale. Fyrverkeri må ikke brukes inne – gjelder også stjerneskudd. Kostnader ved en eventuelt brannuttrykning dekkes av leietaker dersom dette skyldes uaktsomhet. Brannansvarlig skal gjøre seg kjent med hvordan brannvesenet varsles – ring 110. Se alltid hvor nærmeste slukkemiddel befinner seg. Kartlegg hvor du finner rømningsveier. Ansvarlig skal ta ledelsen ved evakuering av huset, samt gjøre seg kjent med samleplassens beliggenhet. Sjekk at alle er kommet ut av huset. Prøv eventuelt å slukke hvis det ikke er fare for skade på mennesker.
 • Lukk alle vinduer og dører.
 • Ved leie av hele huset kan maks 143 personer oppholde seg innendørs.

 

Ved brann eller varsling av eventuell brann, ring 110: Adresse: Jomfrustien 1.

Personopplysninger

Bekkelagshøgda Samfunnshus SA behandler persondata ifølge Lov om personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon

Når du leier hos Bekkelagshøgda Samfunnshus SA blir betalingen behandlet av Teller, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard, All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Quick Options
Documentation Video Tutorials Purchase Now

Color Scheme

Homepages Demo